Reparatieverzoek

Van Zijl Vastgoed Beheer heeft voor u op een rij gezet wat er bij het melden van storingen, reparaties en onderhoud aan uw pand komt kijken. Dit is algemene informatie. Mocht deze afwijken van hetgeen met u is overeengekomen in uw huurcontract, dan is het huurcontract bindend. Ook is het belangrijk om te weten dat u voor klein onderhoud aan uw woning zelf verantwoordelijk bent.

1. Melden van storingen en reparaties

1.1 Geen spoed

Zaken van algemeen onderhoud, een kapot licht op de overloop, buitenschilderwerk of een loszittende tegel zijn allemaal vervelend, maar ze vereisen geen spoed. Een storing of reparatie die geen spoed heeft, moet u melden via het reparatieformulier. U kunt hierbij ook foto’s toevoegen om het een en ander te verduidelijken.

1.2 Spoed

Als er een storing optreedt die met spoed verholpen moet worden, kunt u contact opnemen met Van Zijl Vastgoed Beheer via telefoonnummer 0297 281516. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur. Buiten deze tijden kunt u uw reparatieverzoek melden via het reparatieformulier. Wij doen ons uiterste best om zo snel mogelijk actie te ondernemen.

2. Wat doet u en wat doet Van Zijl Vastgoed Beheer?

2.1 Groot onderhoud

Groot onderhoud omvat zaken als het repareren van funderingen, daken en gevels, het vervangen van keuken, badkamer of toilet, buitenschilderwerk. Dit is voor rekening van Van Zijl Vastgoed Beheer.

2.2 Klein onderhoud

Klein onderhoud is bijvoorbeeld het bijvullen van de cv-ketel, het smeren van het hang- en sluitwerk, het vervangen van een kraanleertje of het ontstoppen van de riolering. Deze werkzaamheden zijn voor rekening van de huurder. Overigens is wettelijk vastgelegd welk werkzaamheden tot het klein onderhoud worden gerekend en dus onder verantwoordelijkheid van de huurder vallen. Uitgebreide informatie over dit zogenoemde Besluit kleine herstellingen vindt u via deze link: wetten.overheid.nl/BWBR0014931/geldigheidsdatum_25-03-2013

2.3 Overige

U bent als huurder zelf verantwoordelijk voor het aan de straat zetten van het vuilnis, het netjes en schoon houden van de gangen, overlopen en trappenhuizen, enz.

3. Zelf werkzaamheden uitvoeren in het pand

Als u zelf werkzaamheden gaat uitvoeren in het pand, dan moet u altijd eerst schriftelijke toestemming vragen aan Van Zijl Vastgoed Beheer. U mag beslist niet zomaar een muur of raam plaatsen en/of verwijderen, het toilet vervangen of een nieuwe keuken en/of badkamer plaatsen.