Huren

Als u geïnteresseerd bent in het huren van een woning, winkel of bedrijfsruimte van Van Zijl Vastgoed Beheer, dan kunt u die belangstelling via het inschrijfformulier aan ons melden. Klik hier voor het downloaden van dat formulier. Het is verstandig om eerst de onderstaande toelichting te lezen.

Voor het huren van een winkel of bedrijfsruimte gelden overigens aangepaste voorwaarden. Wij informeren u hierover graag verder.

1. Waar moet u aan voldoen om voor een huurwoning in aanmerking te komen ?

De voorwaarden die wij bij de verhuur van een woning hanteren, hebben we kort samengevat.

Waarborgsom
Bij het aangaan van de huurovereenkomst van een woning vragen wij de huurder een waarborgsom te storten gelijk aan twee maanden huur. Over de waarborgsom vergoeden wij geen rente. De eerste maand huur en de waarborgsom moet worden overgemaakt op het rekeningnummer dat vermeld staat op uw huurcontract.

Huisvestingsvergunning
In het geval een woning in de sociale huursector uw voorkeur heeft, is het belangrijk om te weten dat de gemeente Amsterdam hiervoor een huisvestingsvergunning moet verlenen. Zie bijgaande link voor meer informatie over het aanvragen en de voorwaarden van deze vergunning: http://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/hoe-vraag-ik-een-huisvestingsvergunning-aan.

Werkgeversverklaring
Ter garantie dat de huur tijdig en adequaat betaald gaat worden, vragen wij bij het aangaan van de huurovereenkomst een werkgeversverklaring van de huurder.

Tweeverdieners
Voor tweeverdieners gelden ten aanzien van het tweede salaris andere inkomensberekeningen of voorwaarden. Deze bekijken wij per individueel geval.

Zelfstandigen
Voor zelfstandigen gelden andere voorwaarden. Deze bekijken wij per individueel geval. Zelfstandig ondernemers dienen een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel te overleggen. Ook vragen wij een kopie van de meest recente aanslag inkomstenbelasting.

Eigen vermogen
Als u niet geheel aan onze inkomensnorm voldoet, maar u beschikt over eigen vermogen, dan kan hier bij de aanvraag rekening mee worden gehouden. Dit bekijken wij per individueel geval.

Bij twijfel of u aan genoemde voorwaarden voldoet, kunnen wij uw situatie nader bekijken en kunnen wij in overleg aanvullende voorwaarden stellen. Zoals een aanvullende bankgarantie of waarborgsom.

2. Huurovereenkomst

De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een minimale periode van één jaar, waarna de overeenkomst voor onbepaalde tijd doorloopt.
Voordat wij de sleutels afgeven, moet de eerste maand huur en borg zijn overgemaakt en de getekende huurovereenkomst in ons bezit te zijn.

3. Inschrijven

De geïnteresseerde huurder moet een inschrijfformulier invullen, nadat er contact is geweest met Van Zijl Vastgoed Beheer. Aan het indienen van een inschrijfformulier kan door de aanvrager geen enkel recht worden ontleend.
Huuraanvragen kunnen te allen tijde zonder opgaaf van redenen worden geweigerd.
De aanvrager wordt, na het invullen van het inschrijfformulier (en nadat de aanvraag akkoord is bevonden) op onze wachtlijst geplaatst.
Het inschrijfformulier kunt u hier downloaden.